Planning

Newest Members

Recent Blog Entries

PLANNING VOORJAAR 2019
(ik heb hier wel een planning neergezet, maar uiteraard is alles afhankelijk van moeder Natuur en zijn hierin geen zekerheden te geven)

Kaitey hoop ik in het voorjaar te mogen laten dekken door deze seal lynx solid kater. Kaitey is blue mitted en met deze combinate hoop ik op seal of blue solid kittens eventueel mitted en/of lynx.

Katja en Loki hebben vorig jaar helaas een nestje kittens gekregen die te vroeg geboren zijn. Dit voorjaar proberen we deze combinatie nog een keer en hopen dat de kittens voldragen zullen worden. De kittens zullen seal of blue van kleur zijn en eventueel lynx dragend.

Isabel zal samen met Loki haar laatste nestje gaan krijgen. Zij zullen blue (mitted) kittens gaan krijgen eventueel met een lynx patroon. 

Ziva zal hopelijk haar laatste nestje mogen krijgen van Loki. Uit deze combinatie zullen seal of blue kittens geboren gaan worden eventueel met een lynx patroon.